Apie mus |Kontaktai |DUK |Klauskite Kėdainių miškas - Miškų ūkis Kėdainių miškas - Miškų ūkis Kėdainių miškas - Miškų ūkis

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją
 
Miškų ūkis
Privatūs miško savininkai Lietuvoje

Miškų nuosavybės struktūra, o tuo pačiu ir paslaugų sektorius, per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje iš esmės keitėsi prasidėjus Žemės reformos procesui. Manoma, kad pabaigus Žemės reformą privatūs miškai sudarys iki 40% visų šalies miškų. Šalies valstybinius miškus pagal turto patikėjimo teisę prižiūri ir tvarko Generalinė miškų urėdija prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, kartu su savo 42 regioniniais padaliniais – valstybės įmonėmis miškų urėdijomis.
Tuo tarpu šiuo metu (2004 m. vidurys), privačių miškų sektoriuje yra 202 tūkst. privačių miško savininkų, apie 630 tūkst.ha privačių miškų, o vidutinė privačių miškų valda yra 4,5 ha. Tai sudaro apie 30% bendros miškų teritorijos.
2005 m. sausio 1 d. šalyje buvo įregistruota jau 234,6 tūkst. privačių miškų savininkų, o privačių miškų plotas siekė 764 tūkst. ha. Dabartiniu metu privatūs miškai užima apie 33 procentus visų šalies miškų ploto, o vidutinis privačios miško valdos dydis yra apie 4,5 ha. Palyginti su kitomis kaimyninėmis šalimis (Latvija, Estija, Švedija, Suomija) Lietuvoje vyrauja smulkios privačios miško valdos.

Valdos iki 3 ha sudaro 58% bendro Lietuvos privačių miškų valdų skaičiaus. Apie 55% privačių miškų savininkų gyvena kaimo vietovėse. Dauguma (apie 82%) privačių miškų savininkų gyvena kaimo vietovėse, kur yra ir jų miškas. 30,7% miško savininkų yra virš 70 metų amžiaus, o daugiau negu pusė privačių miško savininkų yra moterys (52,2%). Tai didžiausia procentinė dalis Europos Sąjungos šalyse. Miško ūkis tradiciškai Lietuvoje buvo ir yra labai vyriška pramonės šaka, nors daugelyje imonių dirba nemažai moterų, kurios užima atsakingas, tačiau užima ne vadovaujančias pareigas.
Labai svarbu paminėti, kad šalyje daugelis privačių miško valdų turi po keletą bendrasavininkų. Tai lyg kolektyvinė nuosavybė.

Ką mano šalies miško savininkai apie mišką ir miškų ūkį?

Kaip jau minėta anksčiau, dauguma miško savininkų Lietuvoje turi mažus, iki 5 ha, miško plotus, taigi, visai natūralu, kad naujieji miško šeimininkai dar nėra įgiję pakankamai ūkininkavimo privačioje valdoje žinių ir patyrimo. Atgavę nuosavybės teises, miško savininkai dažnai imasi kirsti savo mišką, norėdami išgauti kaip galima daugiau naudos kuo skubiau, nedaug dėmesio skiriant tokiam miško valdos tvarkymui ir priežiūrai, kuri remtųsi darnaus miškų ūkio principais. Juk ne paslaptis, kad neretai miško savininkai susiduria su daugeliu problemų, nes prieš imantis ūkinės veiklos miške jis ar ji paprasčiausiai nesilaikė įstatymų bei teisės aktų reikalavimų.

Kaip žinia, Lietuvoje teisės aktai, kurie reglamentuoja miškų ūkinę veiklą yra vieni griežčiausių Europoje, todėl juos yra būtina gerai žinoti. Atliktų šalyje miško savininkų apklausų duomenimis, miškininkystės žinių bei ūkininkavimo miškuose patirties stoką miško savininkai Lietuvoje nurodo kaip vieną svarbiausių problemų privataus miškų ūkio sektoriuje. Pastarasiais metais atliktų sociologinių tyrimų duomenimis (A.Pivoriūnas 2004, D.Mizaraitė 2001) ateityje mūsų šalyje privatus miškų ūkis gali turėti reikšmingą vaidmenį .Tai rodo tas faktas, kad tarp apklausose dalyvavusių miško savininkų aiškiai matosi pasiryžimas išlaikyti esamą miško valdą tam, kad perduoti ją paveldėtojams, o esant galimybėms ateityje, plėsti ją (57%). 73% miško savininkų savo miškuose ūkininkauja patys ir tik 14% įvairiems darbams atlikti per pastaruosius metus samdė įmonę; 34% apklaustųjų būtų pasiryžę tai daryti artimiausioje ateityje. Kita vertus, net 38% respondentų pabrėžė, kad tikrai nesamdys nieko „iš pašalies“ jų miškų tvarkymui ir priežiūrai, nes paprasčiausiai nepasitiki. 13% respondentų apskritai nurodė nevykdę jokios miško ūkinės veikos per pastaruosius metus savo miške.

Miško savininkai Lietuvoje dažniausiai vertina mišką kaip estetinę vertybę (37%) bei bioįvairovės ir aplinkos išsaugojimą (16%), jiems miškas gali duoti papildomų pajamų, pavyzdžiui aprūpinti malkomis, ar kiek vertingesne mediena (29% atsakymų). Pastebėtume, kad šie privačių miško savininkų atsakymai kaip reta dera su trimis pagrindinėmis Darnaus miškų ūkio principų sudėtinėmis dalimis (miško teikiamos ekologinės, ekonominės ir socialinės funkcijos). Viena iš galimų priežasčių miško savininkams šiuo metu negalvoti apie mišką kaip pajamų šaltinį yra ta, kad nedaugelis privačių miško savininkų bandė samdyti įmonių tinklų (privačių girininkijų), kurios galėtų vykdyti visą ciklą miškų ūkio darbų, pradedant medienos kirtimu ir baigiant miško atsodinimu, dargi už tai mokant rinkos kainą už parduotą pagaminą medieną.

Pastebėsime, kad net 11% miško savininkų pasakė, kad miškas jiems – „galvos skausmas“. Daugiausia kartų įvardinta miško savininkų problema – didelė biurokratija (22%), taip pat skundžiamasi vagystėmis (16%), reikiamos informacijos (15%), sanitarinių tarnybų trūkumu ir tuo, kad negalima be leidimo kirsti savo miško.
Tyrimas parodė, kad šalies miško savininkai sutiktų jungtis į miško savininkų kooperatyvus (45% atsakymų) ir iš dalies jiems patikėti miškų tvarkymą, jei jie turėtų realią naudą, pirmiausia, galimybę naudotis ES parama, mokesčių lengvatomis (atitinkamai 31% ir 22%) ar interesų gynimu ir atstovavimu.
 

back   Atgal

 

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

 
UAB "Kėdainių miškas" - Miško pirkimas su žeme, Miško pirkimas iškirtimui visoje Lietuvoje Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos , web design, seo