Apie mus |Kontaktai |DUK |Klauskite Kėdainių miškas - Miškų ūkis Kėdainių miškas - Miškų ūkis Kėdainių miškas - Miškų ūkis

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją
 
Miškų ūkis
Privačių miškų tvarkymo sprendimas - vienas įmonių tinklas

Žinia, kad dauguma miško savininkų Lietuvoje turi mažus, iki 5 ha, miško plotus, taigi, visai natūralu, kad naujieji miško šeimininkai dar nėra įgiję pakankamai ūkininkavimo privačioje valdoje žinių ir patyrimo. Tai pastebėtina ir apie verslo organizavimo formas, kurios taip pat aktyviai kuriasi šalyje, pastoviai didėjant ir privačių miškų plotui. Sakoma, kad „tuščia vieta nebūna“, todėl prieš dešimtmetį kaip „grybai po lietaus“ pradėjo steigtis įmonės, dažniausiai smulkios (iki penkių darbuotojų), kurios teikia vienas ar kitas miško ūkio paslaugas: rengia miškotvarkos projektus, konsultuoja, kerta medieną, sodina mišką, užsiima medienos prekyba.

1997 metais šalyje pradėjo kurtis pirmieji miško savininkų kooperatyvai. Šių įmonių veiklos pagrindas – įvairių paslaugų teikimas kooperatyvo nariams. Tačiau dėl nesėkmingo bandymo priimti daugiau narių į kooperatyvus, o ir Lietuvos miško savininkų skeptiško požiūrio į kooperavimąsi, šios įmonės netapo ta įmonių forma, kuri gali užtikrinti daugelio miško savininkų problemų sprendimo.
Nepavykus suburti miškų savininkus į kooperatyvus, pastaruoju metu kooperuotis ėmė miško ūkio paslaugas teikiančios įmonės. Šioje laidoje noriu jums pristatyti vieną iš originaliausių kooperavimosi miškų sektoriuje būdų ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje; tai bendradarbiavimas frančizės pagrindu. Kooperavimasis įmonių grupėje „Jungtiniai miškai“ paremtas franšizės principais.

Kas yra „Jungtiniai miškai“?

„Jungtiniai miškai“ yra privatiems miško savininkams paslaugas teikiančių įmonių tinklas, kuris dirba visoje Lietuvoje. Mūsų atstovai dirba Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus ir kitose apskrityse ir jų rajonuose. Pastebėsime, kad tai Lietuviško kapitalo įmonės, o ne kokie tai skandinavų atstovai, kurie ne per seniausiai atirado Lietuvoje su vienu tikslu – supirkti miškus.

Taigi, „Jungtinių miškų“ verslo koncepcija arba jos būtinumas kilo iš noro šalies miško savininkams teikti kaip galima labiau suvienodintas paslaugas, naudotis vienu prekės ženklu „Jungtiniai miškai“ ir tuo išsiskirti iš kitų įmonių. Šis verslas apima visas procedūras, tokias kaip unifikuotų įmonės apskaitos dokumentų, tipinių sutarčių tarp miško savininko ir jiems paslaugas teikiančių įmonių naudojimas. Šio principo privalumas yra tas, kad mūsų sistema yra jau išvystyta, išbandyta ir pritaikyta konkrečiam sektoriui, t.y. miško ūkio paslaugoms.

„Jungtiniai miškai“ savo darbus (miško savininkų aptarnavimą) nubrėžia pirmiausiai pagal veiklos teritoriją, siekiant įgyvendinti tarpusavio nekonkuravimo principus. Šios teritorijos skiriamos pagal miškų administravimo vienetus, t. y. pagal urėdijų teritorijas. Privačius miško savininkus, kurie kreipiasi į įmonę ir paslauga reikalinga tos įmonės darbo teritorijoje, aptarnauja viena įmonė, kuri pati atlieka teikia klientui reikalingas paslaugas. Tačiau jei miško savininkas kreipiasi į įmonę, kuri randasi netoli jo gyvenamosios vietos, o paslauga reikalinga kitos įmonės veiklos teritorijoje, šis miško savininkas tarpusavio susitarimu perduodamas (mokamai arba nemokamai) tai įmonei, kurios veiklos teritorijoje reikalingos paslaugos, arba tų paslaugų komplektą užsako toje teritorijoje veikiančioje įmonėje.

„Jungtinių miškų“ kooperavimasis yra paremtas net tik vieninga verslo ideologija bei principais (pirmiausiai tai liečia miško savininkų aptarnavimą), bet ir prekyba apvaliąja mediena. Kaip žinia, bent jau Lietuvoje, didžiausios pajamos iš miško ūkio veiklos yra gaunamos iš medienos pardavimų. Apvaliosios medienos pardavimas organizuojamas per mūsų atskirą specializuotą „Jungtinių miškų“ įmonę, kuri atsakinga už medienos pardavimą apvaliosios medienos pirkėjams, orientuojantis kuo didesnius kiekius parduoti tiesiogiai medienos perdirbėjams, centralizuotai vykdyti rinkos tyrimus, naujų medienos pirkėjų paiešką, derėtis dėl geresnių medienos pardavimo sąlygų, vykdyti savalaikio atsiskaitymo už apvaliąją medieną kontrolę ir debetinių skolų prevencijos darbus.

Kuo galime padėti miško savininkui?

Susitikę su miško savininku, kartu aplankome miško valdą, įvertiname jos būklę ir pasiūlome kokius darbus joje reikėtų atlikti. Aptarus su savininku reikiamus atlikti darbus, parengiame valdos įvertinimą (komercinį pasiūlymą, kuriame matosi, kokius darbus galima atlikti miške, kiek tai kainuos ir kiek miško savininkui bus sumokėta už medienos pardavimus, ją iškirtus), suprojektuojame ūkines priemones (miško įveisimą, ugdymą, retinimą, atsodinimą, medienos pardavimą), pasirašome sutartį.
Trumpai: (1) prižiūrime valdą, kuri yra toliau nuo gyvenamosios miško savininko vietos, (2) realizuojame medieną palankesnėmis kainomis, (3) atsakome už darbų atlikimo terminus bei kokybę.

Nuolatos prižiūrėdami savininko mišką, sprendžiame iškilusias valdoje problemas, taupome brangų miško savininkui laiką.

“Jungtiniai miškai” teikia miško savininkui šias miškų ūkio paslaugas:

 • Nemokamai konsultuojame;
 • Organizuojame mokymo kursus;
 • Parengiame miškotvarkos projektus;
 • Parengiame ir įgyvendiname praktikoje verslo, ir miško įveisimo planus (įsisavinant ES struktūrines lėšas);
 • Atsodiname ir įveisiame mišką;
 • Vertiname mišką su žeme;
 • Ugdome ir retiname mišką;
 • Ženkliname medžius ir rėžiame biržes;
 • Parduodame apvaliąją medieną;
 • Organizuojame medžioklę;
 • Prižiūrime mišką pagal ilgalaikes miško priežiūros sutartis ir t.t.
back   Atgal

 

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

 
UAB "Kėdainių miškas" - Miško pirkimas su žeme, Miško pirkimas iškirtimui visoje Lietuvoje Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos , web design, seo