Apie mus |Kontaktai |DUK |Klauskite Kėdainių miškas - Miškų ūkis Kėdainių miškas - Miškų ūkis Kėdainių miškas - Miškų ūkis

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją
 
Miškų ūkis
Miškų ir miškų ūkinės veiklos sertifikavimas

Pastaraisiais metais medienos produktus eksportuojančios Lietuvos įmonės aktyviai ieško kelių ir prašo tiek Valstybinių miškų pareigūnų, tiek privačių miško savininkų sertifikuoti savo miškus. Medienos perdirbėjai yra susirūpinę, kad prarado ar gali prarasti didelius kontraktus su Vakarų Europos, nes šie reikalauja medienos iš sertifikuotų miškų, kuriuose miškų ūkis yra vykdomas pagal darnaus miškų ūkio principus. Didėjant medienos eksportuotojų, susiduriančių su šia problema skaičiui, susidomėjimas miškų ūkio sertifikavimu Lietuvoje taip pat auga. Šioje laidoje pabandysime trumpai apžvelgti miškų ir miškų ūkinės veiklos sertifikavimą ir įvertinti jo taikymo Lietuvoje galimybes.

Valstybinės miškų apskaitos duomenimis Lietuvoje medynai auga beveik 2 mln. ha plote ir yra sukaupę apie 360 mln.m3 medienos, iš kurios kasmet panaudojama (iškertama) apie 6 mln.m3. Tai sudaro tik apie pusę bendro metinio medienos prieaugio (su žieve), kuris yra lygus 12 mln.m3. Iš privačių miškų Lietuvoje pastaraisiais metais iškirsta ir parduota apie 2,5 mln.m3 medienos, kasmet. Taigi sudaro apie trečdalį visos medienos kiekio, kuris pagaminamas šalyje. Didžioji dalis šalyje pagaminamos medienos perdirbama vietinės medienos apdirbimo pramonės, o popiermedžiai, kurie skirti gaminti celiuliozę, dėl to, kad Lietuvoje nėra celiuliozės fabriko, yra eksportuojami į užsienį, dažniausiai, Skandinavijos šalis.

Kas yra miškų ir miškų ūkio sertifikavimas?

Miškų ir miškų ūkio sertifikavimo tikslas - skatinti darnaus miškų ūkį principų taikymą miško ūkinės veiklos praktikoje ir užtikrinti galutinį pirkėją, kad jo perkamas produktas, pvz. baldai ar popierius yra pagamintas iš medienos, kuri buvo išauginta ir nukirsta taikant darnų miškų ūkį.
Sertifikavimas atskleidžia miškų tvarkymo atitikimą nustatytiems kriterijams, parodo ūkinės veiklos pagrįstumą, esamą miškų būklę, o tuo pačiu ir įstatymų efektyvumą ir jų laikymąsi siekiant išsaugoti visus šalies miškus, juos supančią ir juose esančią gamtinę aplinką ir jos įvairovę. Jei mediena ar jos gaminiai attinka miškų ir miškų ūkio sertifikavimo kriterijus, miško savininkas ar valdytojas gauna tai patvirtinantį specialų pažymėjimą ir teisę medieną ar medienos gaminius ženklinti specialiu ženklu (logo).
Miškų ūkio sertifikavimą galima būtų vertinti dviem aspektais: gamtosauginiu ir ekonominiu. Iš vienos pusės, tai gamtosauginio požiūrio į miškų ūkį, jų tvarkymo ir priežiūros įtvirtinamas ir tam tikras kokybinis miškų ūkio organizavimo vertinimas. Iš kitos pusės, stambios Vakarų Europos (ypač Skandinavijos) miškų ūkio įmonės savo veikloje naudoja miškų ir miškų ūkio sertifikavimą kaip marketingo įrankį išsilaikyti kintančiomis medienos rinkos sąlygomis.

Miškų ir miškų ūkio sertifikavimo sistemos

Sertifikavimo sistemų yra įvairių (PEFC, FSC, SFI, CSA, ISO) ir tos pačios valstybės miškai dažnu atveju gali būti sertifikuoti pagal dvi ar net tris skirtingas sistemas. Jų pasirinkimą paprastai lemia gamtinės, rinkos sąlygos ar tradicijos.
Labiausiai paplitusios pasaulyje yra PEFC ir FSC sistemos. Šių sistemų kriterijai ir rodikliai, kuriais vertinama ūkinė veikla miške yra panašūs. Skirtumas tas, kad FSC pradėjo savo veiklą tropiniuose miškuose, kad sustabdytų jų beatodairišką naikinimą ir visur taiko tą pačią sistemą, o PEFC įkurta Europos privačių miško savininkų asociacijų iniciatyva prisitaikant prie atskirų šalių specifikos. Kitas skirtumas yra ir toks, kad FSC dažniausiai sertifikuojami itin didelį miškų plotai, tai Lietuvos atveju yra Valstybiniai miškai, o PEFC – labiau pritaikyta smulkioms privačioms valdoms, ji pigesnė.

Miškų ir miškų ūkio sertifikavimo rūšys
Šiuo metu visoje su medienos produktų gamyba susijusioje veikloje galime sutikti dvi sertifikavimo rūšis. Pirmoji iš jų yra medienos gaminių standartai, kurie apima visą eilę medienos perdirbimo pramonės produktų ir rinkoje jau taikomi daugelį metų.
Antroji - gamybos grandinės sertifikavimas (Chain Of Custody), kuri apima medienos produktų kelio nuo biržės iki pirkėjo sertifikavimą. Ji užtikrina pirkėją, kad jo prekė yra atkeliavusi iš miško, kuriame ūkininkaujama pagal darnaus miškų ūkio principus ir kad gamybos grandinėje šie principai nebuvo pažeisti.

Laikantis darnaus miškų ūkio principų, miškų ūkio darbai turi išlaikyti ar gerinti miško darbininkų ir vietinių bendruomenių ilgalaikę socialinę ir ekonominę gerovę. Taip pat miškų ūkio darbai atliekami tam, kad užtikrintų ekonominį gyvybingumą ir platų gamtosauginių ir socialinių privalumų spektrą.Miškų ūkis turi išsaugoti biologinę įvairovę ir su ja susijusias vertybes, vandens resursus, dirvožemį, unikalias ir trapias ekosistemas bei kraštovaizdžius, ir tuo pačiu išlaikyti miško ekologines funkcijas bei miškų vientisumą.

Kaip miškų sertifikavimas atliekamas?

Paprastai miškų ir miškų ūkio sertifikavimas yra mokamas. Paskaičiuota, kad norint sertifikuoti vidutinę valstybinę miškų urėdiją (33000 ha plotas), reikėtų sumokėti apie 60 000 Lt. Į šią kainą įeina sertifikuotojų (miškų ūkio ir aplinkosaugos specialistų) užmokestis už darbą, vietinių ekspertų atlyginimas. Kiek kainuotų privataus miško sertifikavimas Lietuvoje, šiai dienai labai sunku pasakyti, tačiau spėjama, kad tai kainuotų apie 5 EUR už ha.

Visą sertifikavimo procesą galima būtų suskirstyti į tris stambias dalis - pirminį įvertinimą, pagrindinį įvertinimą ir kasmetinius patikrinimus. Pirminio įvertinimo metu sertifikuotojai atvažiavę į miškų ūkio vienetą peržiūri svarbiausius veiklą reguliuojančius dokumentus bei miško ir miškų ūkio rodiklius. Vizitas trunka kelias dienas ir po jo pateikiamos pastabos apie būsimą sertifikavimo procesą. Jeigu pirminio įvertinimo metu pastebimi esminiai neatitikimai ir miško savininkas ar valdytojas nėra suinteresuotas jų ištaisyti ar ieškoti kompromiso - sertifikavimo procesas nutraukiamas ir informacija lieka konfidenciali.

Jeigu neatitikimų nerandama arba jie nėra esminiai, pradedamas pagrindinio įvertinimo etapas. Jo metu sertifikuotojas detaliai analizuoja miškų ūkio veiklą reguliuojančius dokumentus ir situaciją pasirinktuose darbo objektuose, vėliau pateikia savo vertinimo išvadas. Išvadose gali būti išvardinti ir trūkumai, kai tik jie yra ištaisomi - miško savininkui ar įgaliotam asmeniui suteikiamas sertifikatas. Sertifikatas galioja iki penkerių metų, tačiau sertifikuotojas pasilieka teisę kartą į metus atvykti į kasmetinius patikrinimus miške. Šio vizito metu yra tikrinami pasirinkti objektai ir jeigu pastebimas didelis neatitikimas įsipareigojimams ir veiklą reguliuojantiems teisiniams dokumentams, gali būti sustabdytas sertifikato galiojimas.

Kas toliau?

Šiuo metu Lietuvos miško savininkų asociacijos iniciatyva paruošta miškų sertifikavimo schemai pagal PEFC keliamus reikalavimus akredituoti reikalinga dokumentacija ir pateikta PEFC organizacijos sekretoriatui tvirtinimui. Nuo 2003 metų Lietuva yra visateisė PEFC organizacijos narė.
Neseniai į tarptautinį miškų ir miškų ūkio sertifikavimo procesą įsijungusiai Lietuvai reikės nemažai padirbėti, kad privačių miškų sertifikavimo procesas prasidėtų „ant žemės“ Šis procesas pareikalaus ir nemažų lėšų, todėl šalies privatūs miško savininkai turėtų šioje srityje labai aktyviai bendradarbiauti su medieną perdirbimui naudojančiomis įmonėmis, ir ypač, su eksportuotojais, kuriems medienos sertifikavimas ilgainiui gali tapti gyvybiškai svarbus procesas.
Kas pasikeistų sertifikavus Lietuvos miškus - ar pagerėtų mūsų miškų ūkis, ar padaugėtų medienos pirkėjų, ar pakiltų medienos kaina? Į šiuos klausimus tikslaus atsakymo nėra ir, ko gero, negali būti. Tačiau viena yra aišku – mes Lietuvoje negalime laukti ir turime būti visapusiškai pasirengę miškų ir miškų ūkio sertifikavimą įgyvendinti, jeigu tokį poreikį padiktuos medienos rinka.

back   Atgal

 

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

 
UAB "Kėdainių miškas" - Miško pirkimas su žeme, Miško pirkimas iškirtimui visoje Lietuvoje Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos , web design, seo