Apie mus |Kontaktai |DUK |Klauskite Kėdainių miškas - Miškų ūkis Kėdainių miškas - Miškų ūkis Kėdainių miškas - Miškų ūkis

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją
 
Miškų ūkis
Darnaus miško ūkio principai

Supažindiname Jus su darnaus miško ūkio ar principų samprata, kuri gimė pasaulyje prieš gerą dešimtmetį, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į mišką ir jo naudojimo perspektyvas. Darnaus miško ūkio principai turi tris sudedamąsias dalis. Tai: (1) ekonominių, (2) visuomeninių ir (3) aplinkosaugos aspektų suderinamumą su miško savininko, miško ir miško ūkinės veiklos tikslais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad į miško teikiamą naudą reikia žiūrėti kur plačiau, tai ne vien tik medienos gamyba ir pardavimas. Be medienos gamybos, tai gali būti gyvūnijos, kraštovaizdžio ir vandenų apsauga ir jų įtakos stiprinimas, kultūros paminklų apsauga, miško lankymas (rekreacija) ir medžioklė, kaimo plėtra (miško ar kaimo turizmas), grybų ir uogų rinkimas, Kalėdinių eglučių auginimas ir t.t.

Kodėl?

Europos Sąjungos, o ir kitos šalys, stengiasi suderinti savo šalies miško ūkio veiklą su įvairiais tarptautiniais susitarimais, atsižvelgiant į 1979 m. Berne pasirašytą Europos laukinės gamtos apsaugos konvenciją, 1992 metais Rio de Žaneire pasirašytą Biologinės įvairovės konvenciją bei Jungtinių Tautų konferencijoje “Aplinka ir plėtra” priimtus pasaulio miškų išsaugojimo principus, 1990 metų Strasbūro, 1993 metų Helsinkio ir 1998 metų Lisabonos Ministrų konferencijų Europos miškų išsaugojimui rezoliucijas, Europos Sąjungos miškų ūkio politikos ir strategijos principus, Europos Sąjungos direktyvas miškų ūkio ir aplinkos klausimais.
Remiantis šiais susitarimais turi būti atsižvelgiama į visų suinteresuotų šalių nuomonę, derinami ir subalansuojami miško savininkų, valdytojų ir naudotojų, medienos perdirbėjų, aplinkosauginių organizacijų ir visų kitų miškais ir miško ūkine veikla suinteresuotų visuomenės grupių interesai. Siekiant patenkinti darnias (subalansuotas) ekologines, ekonomines ir socialines visuomenės reikmes, reikalinga ne tik išsaugoti esamus miško išteklius, bet ir užtikrinti racionalų, tolygų ir nepertraukiamą jų naudojimą. Turi būti išsaugoti ir formuojami ūkiškai vertingi, produktyvūs ir atsparūs medynai. Įveisiant mišką, būtina atsižvelgti į ekonominius, o taip pat gamtos ir aplinkos apsaugos, kraštovaizdžio formavimo, kultūros paveldo išsaugojimo, turizmo plėtros ir kitus faktorius.

Darnaus miško ūkio principų svarba miško ūkio sertifikavimui

Mišku sertifikatas - tai nepriklausomo, kvalifikuoto ir akredituoto eksperto įvertinimas, kuris raštu patvirtina, jog miško valdymo praktika atitinka bendrai pripažįstamus darniai tvarkomo miško standartus. Yra trys miško sertifikavimo gavimo būdai: (1) grupinis privačių miškų sertifikavimas, (2) regioninis privačių miškų sertifikavimas, ir (3) tiesioginis atskirų (individualių) miško savininkų miškų sertifikavimas.
Kuris yra tinkamiausias jums, priklauso nuo turimo miško ploto.
Miškų ūkio sertifikavimas užtikrina, kad mediena naudojama įmonės veikloje yra aukštos kokybes ir ji atkeliauja iš miško kuriame ūkininkaujama darniai.

Uragano „Ervinas“ padaryti nuostoliai miškams

Sausio 8-9 dienomis uraganas “Ervinas” preliminariniais skaičiavimais valstybiniuose miškuose išlaužė arba išvertė daugiau nei 300 tūkst. kūbinių metrų medienos, tai yra apie 10 proc. metinių kirtimų apimčių. Dėl uragano padarinių miškų urėdijų pajamų sumažėjimas bei nuostoliai sudaro apie 4 mln. Lt. Skaičiuojama, kad dėl medienos sortimentų prekinio pablogėjimo ir medienos ruošos darbų išlaidų padidėjimo 1 kūbinių metrų išlaužtos ir išverstos medienos pajamos vidutiniškai sumažėja iki 14 Lt. Labiausiai nukentėjo šiaurės – vakarinėje šalies dalyje esantys miškai esantys apie Mažeikius, Telšius, Joniškį, Šiaulius.
Švedijos miško savininkų asociacijų federacijos duomenimis Švedijos pietuose miškai atrodo lyg po bombardavimo- suniokota apie 50-60 mln. kūbinių metrų medienos.
Kaimyninėse Latvijoje, Estijoje, Danijoje vėtros išvertė ir sulaužė virš 2 mln. kūbinių metrų medienos kiekvienoje šių šalių. Tai apie pusę viso per metus kertamo medienos kiekio.

Pastebėtina nemaloni tendencija, kad tokie didžiuliai vėjavartų ir vėjalaužų kiekiai gana ženkliai paveiks Lietuvos medienos rinkos situaciją (spygliuočių popiermedžių sortimentų kainos jau dabar mažėja apie 20 proc., palyginti su kainų indeksu pirmomis metų dienomis) ne tik Skandinavijos, bet ir Baltijos šalyse, įskaitant ir Lietuvą.
Miškų ūkio specialistai ir ekonomistai mano, kad visiškai likviduoti uragano pasekmes Lietuvoje gali trukti iki pavasario, ir tai tik tuo atveju, jei nesutrukdys gamta – mat iki daugelio vėjovartų sunku privažiuoti, nes jas dėl itin šiltos žiemos ir taip semia vanduo.

Mūsų privataus miškų ūkio specialistai yra pasirengę padėti miško savininkams sutvarkyti uragano „Ervinas“ padarytus nuostolius, tereikia kreiptis į „Jungtinių miškų“ atstovybę pagal rajonus, kontaktinė informacija internete – www.forestry.lt  ir susitarti dėl nemokamo privataus miško aplankymo ir konsultacijų suteikimo.

Taip pat Lietuvoje yra galimybė pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimui pagal Bendrojo Programavimo (BPD) kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonę „Miškų ūkis“, parengus atitinkamą projektą ir paraišką bei kreipiantis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (paraiškų priėmimo laikas šį pavasarį – kovo 1 d. – balandžio 15 d.).

Pagal šią veiklos sritį projektams, skirtiems viešiesiems poreikiams tenkinti, bus kompensuojama 100 % visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų. Minimalus stichinių nelaimių ar gaisrų paveiktas plotas, siekiant gauti paramą miškui atkurti, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha. Veiklos srities „Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės” tinkamos kompensuoti išlaidos yra išlaidos, susijusios su stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miško plotų sutvarkymu ir išvalymu, apželdinimo darbai, miško sodmenys, priešgaisrinės prevencinės priemonės (mineralizuotų priešgaisrinių juostų atnaujinimas ar įrengimas; gaisrų stebėjimo bokštų įrengimas ar rekonstrukcija; informaciniai ženklai, stendai ir jų įrengimas), priešgaisrinė technika ir įranga.

back   Atgal

 

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

 
UAB "Kėdainių miškas" - Miško pirkimas su žeme, Miško pirkimas iškirtimui visoje Lietuvoje Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos , web design, seo