Apie mus |Kontaktai |DUK |Klauskite Kėdainių miškas - ES parama miško savininkams Kėdainių miškas - ES parama miško savininkams Kėdainių miškas - ES parama miško savininkams

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją
 
ES parama miško savininkams
Kiti svarbūs pakeitimai
<p>es parama</p>

es parama

Pakeista paramos už miško įveisimą skaičiavimo tvarka. Nuo šiol išmokos bus skaičiuojamos tik už sodmenimis apsodintą plotą, neįskaitant miško apsaugos juostų. Tuo tarpu miško priežiūros ir apsaugos ir prarastų pajamų kompensavimo išmokos mokamos už įveistą mišką, kurį sudaro sodmenimis apsodintas plotas ir miško apsauginės juostos.

Miško įveisimo data nustatoma remiantis data, kada buvo išduota Valstybinių miškų tarnybos kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio valstybinių miškų pareigūno Pažyma apie miško želdinimo darbų kokybės įvertinimą.

Miško priežiūros ir apsaugos išmokos išmokamos einamaisiais metais (už kuriuos turi būti išmokėta parama) arba kitais metais (priklausomai nuo to, kada pateikiama Pažyma apie miško želdinių / žėlinių apskaitą). Tuo tarpu prarastųjų pajamų kompensavimo išmokos išmokamos einamaisiais metais (už kuriuos turi būti išmokėta parama) arba kitais metais (priklausomai nuo to, kada pateikiama Pažyma apie miško želdinių / žėlinių apskaitą ar Pažyma apie miško želdinių kokybės vertinimą). Minėtas pažymas išduoda valstybinė miškų tarnyba.

Pirmumo kriterijai
Jei paraiškose prašomos paramos suma viršys metinę priemonėms skirtąją sumą, pareiškėjams bus taikomi pirmumo vertinimo kriterijai. Pagal priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ yra nustatyti šie prioritetiniai kriterijai:
• pareiškėjas iki šiol nėra gavęs Europos Sąjungos paramos miškui veisti;
• miškas (išskyrus trumpos rotacijos plantacinius želdinius) veisiamas fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančioje žemėje;
• miškas veisiamas mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje arba žemėje, kurios našumas įvertintas iki 32 balų, taip pat karstinių įgriuvų regione esančioje žemėje;
• žemės sklypai, kuriuose planuojama veisti mišką, suformuoti žemės konsolidacijos projekte;
• pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba kooperatyvo narys.
*Pirmumo kriterijai yra išvardinti mažėjančio svarbumo tvarka.

Išmokų dydžiai nesikeičia
Tai, kokio dydžio paramą gauna pareiškėjas, priklauso nuo keleto veiksnių. Pagal vieną jų, miško įveisimo išlaidos kompensuojamos remiantis tuo, ar apželdinami plotai yra palankūs ūkininkauti. Jei vietovė ūkininkavimui yra palanki, kompensuojama 70 proc. vidutinių miško įveisimo išlaidų, jei sąlygos ūkininkauti – mažiau palankios, kompensacijos dydis siekia 80 proc. vidutinių miško įveisimo išlaidų.
Gaunamos paramos dydį lemia ir tai, kokios medžių rūšys yra pasirinktos plotų apželdinimui. Didesnės išmokos teikiamos tiems gyventojams, kurių plotuose sodinama daugiau kietųjų lapuočių medžių rūšių ar liepos želdinių. Į miško įveisimo išmoką yra įtrauktos ir miško įveisimo metu reikalingų jo priežiūros ir apsaugos priemonių išlaidos.
Kaip ir anksčiau, ūkininkams, kurie pateiks paraišką pagal priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ prarastųjų pajamų kompensavimo išmokos bus mokamos 15 metų nuo miško įveisimo šia tvarka: prarastųjų pajamų kompensavimo išmokos pirmus 5 metus po miško įveisimo yra mokamos kartu su miško priežiūros ir apsaugos išmoka. Praėjus 5 metams likusius 10 metų mokamos tik prarastųjų pajamų kompensavimo išmokos.
Prarastųjų pajamų kompensavimo dydžiai veisiantiems mišką, priklauso, nuo to, kokia kategorijai jie priklauso. „Ūkininkų“ kategorijai priskiriami pareiškėjai, kurie didžiąją darbo laiko dalį skiria savo ūkyje vykdomai žemės ūkio veiklai ir iš jos uždirba bent 50 proc. visų savo pajamų, ir iki paraiškos pateikimo dienos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje yra deklaravę praėjusių kalendorinių metų pajamas. Visi kiti „ūkininkų“ kategorijos neatitinkantys pareiškėjai yra priskiriami „kitų“ kategorijai.
Prarastųjų pajamų kompensavimo išmoka „ūkininkams“ yra 383,26 Lt už ha, kitiems – 86,32 Lt už ha.

Tinkamos veisiamų medžių rūšys
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Metodikų rengimo poskyrio vyriausiasis specialistas Donatas Kačinas pastebi, kad asmenys, norintys įveisti mišką, pirmiausia turėtų išsiaiškinti, kurios medžių rūšys tinkamiausios auginti sklype, kuriame bus veisiamas miškas. Be to, turi būti pateikiamas tikslus Miško želdinimo ir žėlimo projektas, tinkamai užpildoma paraiška paramai gauti. „Paraiškose neteisingai nurodomi blokų bei laukų numeriai, kuriuose veisiamas miškas, žemės palankumas ūkininkauti, netiksliai nurodomos medžių rūšys, savaiminukų amžius ir t.t.“, - ūkininkų paraiškose daromas klaidas vardijo NMA specialistas. Įgyvendinant projektą būtina laikytis jame nurodytų reikalavimų. Miškas turi būti pasodintas ir apsaugotas taip kaip nurodyta Miško želdinimo ir žėlimo projekte.
Gyventojai suklysta ne tik teikdami paraiškas, bet ir pasitaiko nemažai klaidų įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu. Numatytu laikotarpiu nepateikiami reikiami dokumentai ir nevykdomi miško priežiūros ir apsaugos darbai. „Pareiškėjai pamiršta pateikti Pažymą apie miško želdinimo darbų kokybės įvertinimą bei Pažymą apie miško želdinių ir žėlinių apskaitą. Paramos gavėjai neprižiūri miško taip kaip numatyta Miško želdinimo ir žėlimo projekte“, – primena D. Kačinas. Nesilaikantiems nustatytų reikalavimų taikomos sankcijos: mažinama paramos suma ar nutraukiama parama ir susigrąžinama jau išmokėta paramos suma.

Paraiškos teikiamos iki kovo pabaigos
Šiais metais pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas paramai miškų įveisimui gauti iki kovo 30 d. Paraiškos renkamos NMA teritoriniuose skyriuose pagal pareiškėjo žemės ūkio valdos centro adresą.

PADIDĖJO KOMPENSUOJAMA FIKSUOTA SUMA APŽELDINIMUI MIŠKU
Tai vienintelė Nacionalinės mokėjimo agentūros programa, kuri kompensuojama 100 proc.
Tai reiškia, kad savininkas, neviršijęs žemiau pateiktoje lentelėje išvardintų įkainių, atgauna visą 100 proc. išleistą apželdinimui sumą, įskaitant mokesčius.
 
Tikslas
Skatinti mieste gyvenančių miško ir žemės savininkų investicijas į savo valdas, kurios dažnai yra nenaudojamos arba yra pastovus „galvos skausmas“, ką daryti su turima žeme.
 
 
Kodėl naudinga?
 1. Nebereikia dirbti (šienauti, galvoti kur ir kam parduoti šieną ir pan.), kasmet deklaruoti ir gauti nedideles kompensacijas, nors žemės vertė išlieka ta pati.
 2. Pasodintas miškas kasmet auga ir žemės vertė kyla.
 3. Aplink naujai statomas arba planuojamas statyti sodybas pasodintas miškas pagerina aplinką. Dokumentų tvarkymas gali užtrukti nuo kelių iki keliolikos metų (norint gauti leidimą statyti pastatus miške). Tuo tarpu pasodintas beržynas ar maumedynas per 2-5 metus gali užaugti į matomą mišką, tai yra iki 1,5-4 metrų aukščio. O norint užsiauginti ir dar spėti nusikirsti mišką, rekomenduojama sodinti greitai augančias hibridines drebules, kurias galima retinti po 12 metų, o kirsti plynai po dar po 8 metų (aukštis 20 m ir skersmuo 20 cm - 20 metų amžiaus). Taigi miškų įveisimas gali duoti įvairiapusę naudą.
 
Ką gauna žemės savininkas?
 1. Atgauna visas patirtas įveisimo išlaidas, o jei darbus daro pats, savo ar šeimos narių padedamas, dar gauna pinigų už sau atliktus darbus.
 2. Gauna kasmetinę fiksuotą išmoką penkerius metus įveisto miško priežiūrai ir apsaugai.
 3. Valstybė taip pat yra numačiusi kompensaciją už žemės pavertimą mišku ir 15 metų moka nuo 86,32 iki 383,26 Lt/ha.
 
Nuo ko pradėti, siekiant gauti ES paramą?
 1. Iki paramos paraiškos pateikimo užregistruoti valdą LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre (registracija vykdoma rajonų, (pagal žemės valdos vietą) savivaldybėse arba seniūnijose);
 2. Neturėti įsiskolinimų LR valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui (tikrinama paramos paraiškos vertinimo metu); 
 3. Gauti leidimą įveisti mišką ne miško žemės sklype (leidimą išduoda rajono žemėtvarkos skyrius);
 4. Iš anksto pasirūpinti bent 2-jų metų geros agrarinės būklės žemės palaikymu (pasėlių deklaracijomis), nes nuo to priklauso 15 metų kompensavimo išmokos dydis;
 5. Parengti Miško želdinimo ir žėlimo projektą (projektus rengia mūsų įmonių tinklo „Jungtiniai miškai“ specialistai);
 6. Surinkti visus paraiškoje reikalaujamus dokumentus ir užpildytas paraiškas pateikti teritoriniam Nacionalinės mokejimo agentūros skyriui (užpildyti paraiškas, parengti sąmatas Jums padės „Jungtinių miškų“ konsultantai).
 
Specialieji tinkamumo kriterijai
 1. Savininko žemė turi būti įregistruota LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
 2. Dirvožemio našumo balas (įrašytas kadastro pažymėjime) neturi viršyti 39 balų.
 3. Plotas turi būti nemelioruotas arba melioracija neveikianti (sutikimas iš vietinės melioracijos tarnybos).
 4. Leidimas miškui įveisti išduodamas tik atitinkant aukščiau išvardintiems reikalavimams.
 
Miško įveisimo ir priežiūros išmokos
 
Miško želdinių sudėtis
Miško įveisimo išmoka, Lt/ha
(100%)
Kasmetinė įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmoka, Lt/ha
Palanki
ūkininkauti
vietovė
Mažiau
palanki
ūkininkauti
vietovė
Spygliuočių su minkštaisiais lapuočiais* (ne mažiau kaip 20 proc.) ar minkštųjų lapuočių želdiniai
4698,57
5369,79
1330,01
Spygliuočių ir/ar minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių** ir/ar liepų priemaiša
6264,79
7159,72
1551,34
Kietųjų lapuočių ir/ar liepų želdiniai su spygliuočių ir/ar minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.
7830,95
8949,65
1773,35
Kietųjų lapuočių, liepų, selekcinių drebulių (įskaitant hibridines drebules) grynieji želdiniai
9397,14
10 739,59
1773,35
Ąžuolų želdiniai, kai pasodinta ir apsaugota individualiomis apsaugomis ne mažiau kaip 2500 vnt./ha ąžuolo sodmenų
14 095,71
16 109,38
2216,69
Greitai augančių hibridinių drebulių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai
9397,14
10 739,59
-
Kitų greitai augančių medžių*** trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai
4698,57
5369,79
-
 
* minkštieji lapuočiai - beržas, juodalksnis, mažalapė liepa, drebulė, hibridinė drebulė.
** kietieji lapuočiai - papr. ąžuolas, bekotis ąžuolas, papr. bukas, papr. uosis, papr. klevas, kalninė guoba.
*** greitai augantys medžiai - tuopa, drebulė, baltalksnis. 

 

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

 
UAB "Kėdainių miškas" - Miško pirkimas su žeme, Miško pirkimas iškirtimui visoje Lietuvoje Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos , web design, seo